«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

РОЛЬ БАЛЕТНОЙ (ПАРТЕРНОЙ) ГИМНАСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

05 қыркүйек 2022 ж.
РОЛЬ БАЛЕТНОЙ (ПАРТЕРНОЙ) ГИМНАСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
PDF форматындағы нөмір - Жүктеп алу
PDF мақаласы - Жүктеп алу
DOI:10.56032/2523-4684.2022.3.3.13

В статье рассматривается балетная (партерная) гимнастика в контексте профессионального и дополнительного образования, ее цели и задачи, методы обучения.
Ключевые слова: балетная (партерная) гимнастика, развитие физических данных, профессиональное образование.

Мақалада кәсіби және қосымша білім беру контекстіндегі балет (партер) гимнастикасы, оның мақсаттары мен міндеттері қарастырылған, оқыту әдістері.
Түйінді сөздер: балет (партер) гимнастикасы, физикалық мәліметтерді дамыту, кәсіптік білім.

The article discusses ballet (parterre) gymnastics in the context of professional and additional education, its goals and objectives, teaching methods.
Key words: ballet (parterre) gymnastics, development of physical data, vocational education.

Қалай дәйексөз келтіру керек

Д.О. Агзамова, К.У. Пайзахметова, А.Д. Тусупбекова, РОЛЬ БАЛЕТНОЙ (ПАРТЕРНОЙ) ГИМНАСТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №3(3)2022, 13-26. DOI:10.56032/2523-4684.2022.3.3.13

© 2024 artsacademy.kz