«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

СПЕФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В БАЛЕТНОМ КЛАССЕ «КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ»

04 наурыз 2018 г.
СПЕФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В БАЛЕТНОМ КЛАССЕ «КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ»
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

В статье рассматривается специфика работы концертмейстера на уроках «Композиция казахского танца». Автор предлагает музыкальные примеры,пианистические приемы, использованные ею на занятиях, которые проводятся в НАО «Казахская национальная академия хореографии» на кафедре «Режиссура»хореографического факультета.
Ключевые слова: концертмейстер, музыка, казахский танец,пианистические приемы.

Мақалада «Қазақ биінің композициясы» сабағындағы концертмейстержұмысының өзіндік ерекшеліктері қарастырылады. Автор «Қазақ ұлттық хореография академиясы» КАҚ «Хореография» факультеті «Режиссура»кафедрасында өткізген дәрістерінде қолданылған музыкалық және пианистикалық әдіс-тәсілдерін ұсынады.
Кілт сөздер: концертмейстер, музыка, қазақ биі, пианистикалық әдіс-тәсілдер.

The article discusses the specificity of a concertmaster work in the ballet class«Kazakh national dances». The author offers musical examples, pianistic techniquesused in her classes, which are held in the Kazakh National Academy of Choreography,department “Directing” of the “Choreography” faculty.
Key words: accompanist, music, Kazakh dance, pianistic receptions.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz