«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

06 наурыз 2023 ж.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
PDF форматындағы нөмір - Жүктеп алу
PDF мақаласы - Жүктеп алу
DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.29

В статье рассматривается методология проведения научных исследований в области хореографического искусства. Проанализирована научная деятельность образовательных вузов по специальности «Хореография», определены основные факторы организации научно-исследовательской работы обучающихся. Также представлены труды авторов, на которых держатся основы методологии исследования хореографического искусства.
Ключевые слова: хореография, искусство, наука, исследование, методология, система образования.

Мақалада хореографиялық өнер саласында ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесі қарастырылады. «Хореография» мамандығы бойынша білім беру жоғары оқу орындарының ғылыми қызметі талданды, білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі факторлары анықталды. Сондай-ақ хореографиялық өнерді зерттеу әдіснамасының негізін қалаған авторлардың еңбектері ұсынылған.
Түйінді сөздер: хореография, өнер, ғылым, зерттеу, әдістеме, білім беру жүйесі.

The article discusses the methodology of scientific research in the field of choreographic art. The article analyzes the scientific activity of educational institutions in the specialty «Choreography», identifies the main factors of organization of research work of students. Also presented are the works of the authors who laid the foundation for the methodology of research of choreographic art.
Key words: choreography, art, research, science, methodology, education system.

Қалай дәйексөз келтіру керек

С.А. Бакирова, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №1(5)2023, 29-37. DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.29

© 2024 artsacademy.kz