Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҚАЗАҚСТАН МЕН АНАДОЛЫ ҮНДЕРІ: СҮЙІНБАЙ АРОНҰЛЫ МЕН АШЫК СЕЙРАНЫ

01 июня 2017 г.
ҚАЗАҚСТАН МЕН АНАДОЛЫ ҮНДЕРІ: СҮЙІНБАЙ АРОНҰЛЫ МЕН АШЫК СЕЙРАНЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Бұл мақалада қазақтың танымал ақыны Сүйінбай Аронұлы мен Анадолысатира шебері Ашык Сейраны шығармашылығы салыстырылған. Аталған екіақын да жаңашылдығымен танымал. Бірі Қазақстанда, бірі Анадолыда өмірсүргеніне қарамастан, бұл екі ақынның шығармаларында және олардағыжаңашылдығында көптеген ұқсастықтар байқауға болады.

In this article, Suyinbay Aronuli, a well-known poet of Kazakh literature, wascompared with the satirist of Anatolian minstrel tradition Âşık Seyranî. The creativityof both poets has been touched upon. Despite the fact that one of them lives inKazakhstan and one lives in Anatolia, the creativity of these contemporary two poetsand similarities in their works can be observed.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz