Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ЕУРОПАЛЫҚ САХНА ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ҚАЗАҚ ТЕАТРЫНДАҒЫ ФОРМАЛАРДЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

04 сентября 2017 г.
ЕУРОПАЛЫҚ САХНА ДӘСТҮРЛЕРІ МЕН ҚАЗАҚ ТЕАТРЫНДАҒЫ ФОРМАЛАРДЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақала қазақ театры дамуының әр кезеңіне тоқталады. Алғашқы кезеңінде сахнаға шығарылған халық аузында жүрген, фольклор кейіпкерлері болып табылатын тұлғалар жөніндегі әңгімелерден мысал келтіре отырып, автор халық ауыз әдебиетінің аңыз-әңгімелері мен ертегілерінің, жыр-дастандары мен шешендік өнер туындыларының маңызын көрсетеді. Қазақтың тұрмыс-салт өлеңдеріндегі драмалық элементтерге талдау жасалды. Қазақ театрының дамуы Еуропа театрының даму процесімен салыстырылады.
Тірек сөздер: қазақ театры, еуропалық театр, сахна дәстүрі, фольклордағы драма элементтері.

The article focuses on stages of development of the Kazakh theater. Author shows the importance of legends and tales of folklore, poems and oratorical works on the basis of examples from stories about characters of folklore and folk heroes, which were presented on stage in the first period of Kazakh theater history. The dramatic elements of Kazakh life-style songs were analyzed. The development of Kazakh theater was compared with the development of the European theater. Key words: Kazakh theater, European theater, stage tradition, drama elements in folklore.

Статья посвящена этапам развития казахского театра. На материале фольклорных рассказов о народных героях, которые ставились на сцене на начальном этапе развития казахского театра, автор иллюстрирует важность народных повествовательных историй и сказок, стихов и произведений ораторского искусства. Проанализированы драматические элементы казахских песен. Развитие казахского театра сопоставляется с развитием европейского театра.
Ключевые слова: казахский театр, европейский театр, сценическая традиция, элементы драмы в фольклоре

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz