Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

СТУДЕНТТЕРДІҢ МӘДЕНИЕТІ МЕН КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

04 сентября 2017 г.
СТУДЕНТТЕРДІҢ МӘДЕНИЕТІ МЕН КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада студенттердің шығармашылық ойлауы мен мәдениетінің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері зерттеледі. Жоғарғы оқу орындары студенттерінің мәдениеті және шығармашылық ойлауын қалыптастырудың ерекшеліктері келтірілген. Ғылымдағы әр түрлі психологиялық және педагогикалық тәсілдер егжей-тегжейлі қарастырылады.
Тірек сөздер: психология, шығармашылық ойлау, студенттер

In the article psychological and pedagogical features of creative thinking and culture of students are considered. The characterictics of the formation of culture and creative thinking of university students are given. Various psychological and pedagogical approaches in science are examined in detail.
Key words: psychology, creative thinking, students

В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности креативного мышления и культуры студентов. Дается характеристика формирования культуры и креативного мышления студентов вуза. Подробно исследуются разные психолого-педагогические подходы в науке.
Ключевые слова: психология, креативное мышление, студенты

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz