Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

«ҚАЗАҚ БИІ» ПӘНІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ

05 сентября 2019 г.
«ҚАЗАҚ БИІ» ПӘНІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақалада автор «Қазақ биі» пәнінің даму жолы мен бүгінгі күнгі өзектімәселелерін талқыланған. Сондай-ақ, автор, Қазақстандағы хореография өнері-нен білім беру жүйесіндегі қазақ биінің оқытылу процесін қарастырған.
Түйінді сөздер: қазақ биі, би өнері, педагогика, ұлттық би өнері.

В статье автор рассматривает актуальные проблемы и развитие дисциплины «Казахский танец», а также методику и процесс преподавания казахского танца в системе хореографического образования в Казахстане.
Ключевые слова: казахский танец, танцевальное искусство, педагогика,народный танец.

The problems and development ways of Kazakh dance were discussed. Theauthor provides methodology and teaching process of Kazakh dance in education systemof choreographic.
Key words: Kazakh dance, dance art, pedagogy, national dance.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz