«ARTS ACADEMY» ғылыми журналы

Кіру

Электрондық поштаңызды енгізіңіз

Біз сізге сайтқа кіру үшін сілтеме жібереміз.

Меню

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ СЕСТРЫ» АНДРЕАСА КРИГЕНБУРГА

06 наурыз 2023 ж.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ СЕСТРЫ» АНДРЕАСА КРИГЕНБУРГА
PDF форматындағы нөмір - Жүктеп алу
PDF мақаласы - Жүктеп алу
DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.48

В статье предпринята попытка исследовать репрезентацию драматургического текста в спектакле «Три
сестры» германского режиссера Андреаса Кригенбурга. Своеобразная репрезентация канонического текста пьесы А. Чехова вызывает огромный интерес, так как при всем новаторстве постановки А. Кригенбург сумел передать чеховское настроение пьесы.
Ключевые слова: режиссура, драматический театр, Андреас Кригенбург, театр «Каммершпиле», театр Германии, А.П. Чехов, пьеса «Три сестры».

Мақалада Германия режиссері Андреас Кригенбургтің «Апалы-сіңлілі үшеу» спектаклінде драмалық мәтінінің көрінісін ашуға, зерттеуге талпыныс жасалған. Канондық А. П. Чеховтың пьесасының мәтіннің түпнұсқалық көрінісі үлкен қызығушылық тудырады, өйткені А. Кригенбург қойылымның барлық жаңашылдығымен Чеховтың көңіл-күйін жеткізе алды.
Түйінді сөздер: режиссура, драма театры, Андреас Кригенбург, «Каммершпиле» театры, Германия театры, А. П. Чехов, «Апалы-сіңлілі үшеу» пьесасы. 

The article attempts to study the representation of the dramatic text in the play «Three Sisters» by German director Andreas Kriegenburg. The original representation of the canonical text of the play by A. Chekhov arouses great interest, as with all the innovation of the production, A. Kriegenburg managed to convey the Chekhov mood of the play.
Key words: direction, drama theatre, Andreas Kriegenburg, theatre «Kammerspile», theater of Germany, A. P. Chekhov, play «Three Sisters».

Қалай дәйексөз келтіру керек

Б.С. Абдрахманов, РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ СЕСТРЫ» АНДРЕАСА КРИГЕНБУРГА. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №1(5)2023, 48-59. DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.48

© 2024 artsacademy.kz